Kabinet tevreden over nadruk op rechtsstaat bij toetreding EU

Nederland is tevreden dat de Europese Commissie in haar jaarlijkse voortgangsrapporten over (potentiële) kandidaat-lidstaten van de Europese Unie (EU) stevige nadruk legt op het belang van de rechtsstaat.

Het kabinet meent dat kandidaat-lidstaten pas kunnen toetreden tot de EU als zij Europese waarden omarmen en Europese normen toepassen. Zij moeten vooral hervormingen doorvoeren op het gebied van rechtsstaat, mensenrechten en goed bestuur.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van deze kabinetsreactie op de voortgangsrapporten. Nederland is in zijn beoordeling strikt en fair.

Kroatië en Albanië

Kroatië krijgt van de Commissie een voldoende, maar moet nog een zichtbare eindspurt inzetten voordat het lid kan worden van de EU. Nederland blijft er strak op toezien dat Europa Kroatië bij de les houdt.

Albanië moet meer voortgang laten zien in hervormingen van de rechtsstaat en het openbaar bestuur, de aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad en vrije en eerlijke verkiezingen. Het opbouwen van een geloofwaardig ‘track record’ staat hierbij centraal. Op basis van de bereikte resultaten kan Albanië de status van kandidaat-lidstaat niet verleend worden.

Macedonië en Montenegro

Nederland steunt de opening van onderhandelingen over toetreding met Macedonië. Het langlopende geschil tussen Macedonië en Griekenland over de naamgeving van Macedonië mag dit niet langer in de weg staan.

De onderhandelingen over toetreding met Montenegro zijn geopend. Moeilijke onderwerpen als de rechtsstaat, de aanpak van corruptie en criminaliteit komen als eerste op tafel. Deze aanpak is nu de nieuwe standaard. Nederland juicht dit toe.