Kamerbrief over inwerkingtreding wijziging Telecommunicatiewet ter implementatie Nota Frequentiebeleid 2005

Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer met de aankondiging dat de wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota Frequentiebeleid 2005 niet per 1 januari 2013 in werking treedt.