Kamerbrief over verzoek lid Gesthuizen om brief uitvoering motie pensioen SBF-ers in ordedebat van 27 september jl

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over het verzoek van het lid Gesthuizen om een brief over de uitvoering van een motie over het aanwenden van hun pensioen voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) met een substantieel bezwarende functie (SBF) als volgt.