Kamerbrief Wetsvoorstel basisregistratie personen

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over het moderniseren van het wetsvoorstel basisregistratie personen (33 219).