Rekentool aantal medewerkers in de kinderopvang online

Vanaf vandaag staat op Rijksoverheid.nl de definitieve ‘rekentool’ waarmee eenvoudig is te bepalen hoeveel beroepskrachten nodig zijn bij de opvang van een groep kinderen.

Hoewel de nieuwe regels pas 1 januari 2013 van kracht zijn, is de tool al te gebruiken. De tool is niet vrijblijvend. De GGD gebruikt het hulpmiddel om te controleren of de kinderopvangcentra zich aan het voorgeschreven aantal medewerkers houden. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 'De rekentool is een grote stap vooruit. Voortaan gaan ouders, medewerkers en de GGD van dezelfde rekenmethode uit, waardoor snel duidelijk is of er voldoende medewerkers op de groep staan.'

Er gaan volgend jaar meer maatregelen in om de kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang te vergroten. Zo worden medewerkers vanaf 1 maart 2013 continu gescreend op strafbare feiten en treedt per 1 juli 2013 het zogenoemde ‘vierogenprincipe’ in werking. Dit principe houdt in dat een beroepskracht alleen in de kinderdagopvang mag werken als hij of zij door een andere volwassene gezien of gehoord kan worden. Ondernemers hebben tot 1 juli 2013 de tijd om samen met oudercommissies te besluiten hoe invulling aan dit principe wordt gegeven.

Voor voorbeelden van toepassing van het vierogenprincipe in de praktijk, zie de brochure van BOink en de Brancheorganisatie Kinderopvang.