Aanbieding brief aan Nederlandse Melkveehouders Vakbond over heffing bij aanvraag faunaschade door beschermde diersoorten

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer bij zijn antwoord op de brief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). De NMV heeft bezwaar gemaakt tegen het voornemen om een tarief van € 300,00 vast te stellen voor de behandeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming voor faunaschade.