Aanbiedingsbrief bij antwoorden schriftelijke Kamervragen over Ontwerpbegroting 2013 VWS

Aanbiedingsbrief van minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) bij de antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer naar aanleiding van de Ontwerpbegroting VWS 2013.