Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging inzake huisvestingswet 2012

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer inzake de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad.