Aanbiedingsbrief bij Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer bij de 'Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl' in het basisonderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).