Aanbiedingsbrief onderzoek Planbureau Leefomgeving naar effecten staatssteunregeling op woningmarkt

Aanbiedingsbrief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer bij het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de effecten van de 'staatssteunregeling' op de woningmarkt voor huishoudens met middeninkomens.