Aanbiedingsbrief Toezichtkader VO 2013

Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer bij het Toezichtkader VO 2013.

Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.