Beantwoording Kamervragen arbitrageprocedure ontpoldering Hedwigepolder

Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van de Kamerleden Dijkgraaf (SGP) en Geurts (CDA) over de geschillen- en arbitrageprocedure die Vlaanderen wil starten over de ontpoldering van de Hedwigepolder.