Beantwoording Kamervragen geschillen- en arbitrageprocedure inzake natuurherstel Westerschelde

Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van de leden Dijkgraaf (SGP) en Geurts (CDA) over het bericht dat Vlaanderen binnenkort de arbitrageprocedure over de ontpoldering van de Hedwigepolder wil starten.