Beantwoording Kamervragen handelsakkoord van de Europese Unie met Colombia en Peru

Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van het Kamerlid Servaes (PvdA) over het handelsakkoord van de Europese Unie met Colombia en Peru.