Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van een banenmarkt

Antwoorden van minister Spies (BZK) op de vragen van het Kamerlid Heerma (CDA) over de banenmarkt die werd georganiseerd door de stichting Studie en Werken op Maat voor WO en HBO afgestudeerden met een beperking.