Beantwoording Kamervragen over ouders en passend onderwijs

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van het Kamerlid Ypma (PvdA) over de betrokkenheid van ouders bij het passend onderwijs.