Beantwoording Kamervragen over SIRE-spotjes STER

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van het Kamerlid Bosma (PVV) over een intensieve mediacampagne via de Stichting Ether Reclame (STER). De campagne richt zich tegen Nederlanders die kritisch staan tegenover de massa-immigratie en de islam.