Beantwoording schriftelijke Kamervragen over Ontwerpbegroting 2013 VWS

Antwoorden op de schriftelijke Kamervragen over Ontwerpbegroting 2013 VWS.