Door educatieve minor meer leraren op wetenschappelijk niveau

De educatieve minor op universiteiten spreekt nieuwe doelgroepen aan en zorgt ervoor dat meer leraren op wetenschappelijk niveau worden opgeleid. Dat blijkt uit de evaluatie van de educatieve minor in het wetenschappelijk onderwijs die staatssecretaris Zijlstra vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sinds de start van de educatieve minor op 1 augustus 2010 hebben ruim 725 studenten de educatieve minor gevolgd. Studenten die een relevante wetenschappelijke bacheloropleiding met daarbinnen een educatieve minor volgen, zijn na afronding van hun bacheloropleiding bevoegd om in de eerste drie leerjaren van havo/vwo en in vmbo-tl les te geven.

Uit de evaluatie blijkt dat de helft van de studenten die de minor volgen anders niet hadden gekozen voor het leraarschap. Een groot deel van deze studenten (42%) kiest uiteindelijk voor het leraarschap. Van deze studenten valt vooral de vakkennis en zelfstandigheid positief op.