Kamerbrief bij rapport De Grave over VN-contributieschalen

Brief van minister Rosenthal (BZ) aan de Tweede Kamer over de herziening van de VN-contributieschalen voor de periode 2013-2015. De minister biedt de Kamer het rapport De Grave aan. In dit rapport worden de VN-contributieschalen geanalyseerd en worden aanbevelingen gedaan voor wijzigingen van de berekeningsmethode van de schalen.