Kamerbrief inzake stapeling van eigen bijdrage in GGZ

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer met een reactie op de brief van RIBW Nijmegen & Rivierenland. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de situatie van patiënten die langdurig verblijven in de geestelijke gezondheidszorg en daarvoor reeds een eigen bijdrage verblijf AWBZ betalen en sinds 1 januari van dit jaar, bij (tijdelijke) opname in het kader van de Zorgverzekeringswet, óók een eigen bijdrage verblijf GGZ moeten betalen.