Kamerbrief inzake vorming baten-lastendicht SSC-ICT Den Haag

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer inzake de voorhangprocedure tot het instellen van de baten- lastendienst SSC-ICT Den Haag.