Kamerbrief over rapport 'Flexible Copyright' en advies 'Een flexibele regeling voor user-generated content'

Brief van staatssecretaris Teeven (VenJ) en minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer over het opnemen van een fair use-uitzondering in de richtlijn auteursrecht. Zij bieden de Kamer aan het onderzoek ‘Flexible Copyright’ van SEO en het 1ste deel van het advies van de Commissie Auteursrecht 'Een flexibele regeling voor user-generated content'.