Kamerbrief over verkenning woningcorporaties, staatssteun en middeninkomens

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over de verkenning bij de Europese Commissie (EC) naar de mogelijkheid om woningcorporaties met staatssteun huurwoningen te laten bouwen, renoveren en toewijzen aan huishoudens met een middeninkomen.