Onafhankelijk toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit

Om de onafhankelijkheid van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) verder te versterken, is op 30 oktober 2012 een Commissie van Toezicht ingesteld. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft dit in overeenstemming met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten.

Mevrouw J. Snijder-Hazelhoff, tot voor kort lid van de Tweede Kamer, wordt voorzitter van de Commissie. Leden van de commissie zijn dhr. Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Boerenbond en voorheen betrokken bij de reorganisatie van de NVWA, en dhr. Hugo Backx, directeur GGD 'Hart voor Brabant'.

Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit

De SDa is een onafhankelijke private organisatie die op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is opgericht om een terughoudend en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen bij landbouwhuisdieren te bevorderen. Ze doet dit onder meer door het maken van richtlijnen voor het gebruik van antibiotica en voor de registratie van dit gebruik. Daarmee is deze organisatie een belangrijke pijler onder het antibioticabeleid van het kabinet.

Commissie van Toezicht

Staatssecretaris Bleker, minister Schippers en bestuursvoorzitter J.Werner van de SDa hebben in een convenant met de SDa vastgelegd dat de Commissie van Toezicht vanuit het maatschappelijk belang van de volksgezondheid toezicht zal houden op de onafhankelijke taakuitoefening van de SDa. Voorzitter en leden van de commissie mogen op geen enkele manier een binding hebben met de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit of met de diergeneesmiddelenbranche.