Toezichtkader VO 2013

In dit toezichtkader voortgezet onderwijs staat eerst beschreven op welke
uitgangspunten het toezicht op het voortgezet onderwijs gebaseerd is om
vervolgens in te gaan op de werkwijze van het waarderingskader van het toezicht.