Tweede nota van wijziging inzake huisvestingswet 2012

Tweede nota van wijziging inzake nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2012).