Aanbiedingsbrief bij IOB Beleidsdoorlichting 'Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid'

Aanbiedingsbrief van minister Rosenthal (BZ) aan de Tweede Kamer bij de IOB Beleidsdoorlichting 'Energievoorzieningszekerheid en
Buitenlandbeleid' en zijn beleidsreactie.