Aanbiedingsbrief bij ontwerp-klachtenregeling aanbesteden en ontwerp-richtsnoeren leveringen en diensten

Aanbiedingsbrief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer bij de ontwerp-klachtenregeling aanbesteden en de ontwerp-richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten voor leveringen en diensten.