Aanbiedingsbrief met verslag Informele EU Onderwijs Raad 4 en 5 oktober 2012

Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer bij het verslag van de Informele EU Onderwijs Raad van 4 en 5 oktober 2012.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.