Aanbiedingsbrief zesde rapportage over de Nederlandse derogatie

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer bij de zesde rapportage over de Nederlandse derogatie aan zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden.