Beantwoording Kamervragen over de interne markt en de dienstenrichtlijn

Antwoorden van minister Verhagen (EL&I) op vragen van de VVD-fractie in de Eerste Kamer over de mededelingen van de Europese Commissie over de interne markt en de dienstenrichtlijn.