Beantwoording Kamervragen over onderzoek naar rechtsbescherming woonbootbewoners

Antwoorden van minister Spies (BZK) op vragen van het Kamerlid Jansen (SP) over de voortgang van het onderzoek naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners.