'Doorstroming vmbo-havo 2011-2012. Over toelatingsbeleid en voortgangsnormen'

Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de extra toelatingseisen die havo-scholen stellen aan leerlingen met een vmbo diploma (gemengde/theoretische leerweg).

De Inspectie van het Onderwijs heeft de volgende punten onderzocht:

  • of havo-scholen in het schooljaar 2011/2012 een helder toelatingsbeleid voeren dat tijdig aan vmbo-leerlingen bekend is gemaakt;
  • of er in het schooljaar 2011/2012 sprake is van een doubleerverbod in havo-4 voor leerlingen met een vmbo diploma;
  • of het toelatingsbeleid en de regels over doubleren al volgens de code van  de VO-raad zijn.