Kamerbrief met voortgangsrapportage Rotterdam-Zuid

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid en de rol van de rijksoverheid binnen dit programma.