Kamerbrief naar aanleiding van behandeling wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer over onderwerpen die zijn besproken tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied op 26 september 2012.