Kamerbrief over evaluatie zij-instroom leraren VO en MBO

Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer over het rapport ‘Evaluatie van het zij-instroomtraject in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs’ van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).