Kamerbrief over kabinetsreactie op AIV-advies nr. 79

Brief van minister Rosenthal (BZ) aan de Eerste Kamer met zijn antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking over de kabinetsreactie op AIV-advies nr. 79.