Kamerbrief over stand van zaken toezeggingen VWS

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de toezeggingen van minister en staatssecretaris aan de Kamer. Het gaat om toezeggingen die nog voor de begrotingsbehandeling zouden worden afgehandeld.