Kamerbrief Wet Inburgering Buitenland

Brief van minister Leers (I&A) aan de Tweede Kamer over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat de inburgering voor Turkse onderdanen in strijd is met het Associatieverdrag, restitutie van inburgeringskosten niet mogelijk is voor Turkse onderdanen die voor de datum van de uitspraak het basisexamen inburgering buitenland hebben moeten afleggen.