Samen verder bouwen

Eénmeting Belevingsonderzoek Caribisch Nederland, over de beleving van de veranderingen door de burgers van Caribisch Nederland als gevolg van de gewijzigde staatkundige structuur binnen het koninkrijk.