Kamerbrief over houdbaarheidsdata en voedselverspilling

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-El Fassed (GL). De motie vraagt om afspraken met ketenpartijen over de houdbaarheidstermijnen voor niet-bederfelijke producten. Ook wordt de regering gevraagd om onderzoek te doen naar de afschaffing van de THT-datum voor niet-bederfelijke producten onder vermelding van de productiedatum.