Kamerbrief over moties en toezeggingen passend onderwijs

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Eerste Kamer over de uitvoering van de moties en een aantal toezeggingen over passend onderwijs. De staatssecretaris beantwoordt tot slot vragen van Kamerleden.