Video: Brainport regio Eindhoven pakt tekort technici aan

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid doen in de regio Eindhoven gezamenlijk voorstellen om het tekort aan personeel aan te pakken. Dit 'techniekpact' kan als voorbeeld dienen voor een landelijk plan van aanpak.


VOICE-OVER: Dat een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven tot succes kan leiden toont de regio Eindhoven wel aan.
Het is inmiddels de slimste regio ter wereld.
MINISTER KAMP: Dit is een gebied in het land waar op het gebied van techniek veel gepresteerd wordt.
Om goed te kunnen presteren als bedrijf heb je ook goede medewerkers nodig.
Er zijn nu te weinig technisch opgeleide mensen in dit gebied, in heel Nederland en we moeten dus proberen in alle regio's van Nederland samen te werken aan het wegwerken van dat grote tekort.
VOICE-OVER: In Eindhoven hebben de overheid het bedrijfsleven en het onderwijs een pact gesloten.
Het Techniekpact moet ervoor zorgen dat er meer interesse komt voor techniekvakken, er meer stageplekken bij komen en dat technici gegarandeerd een baan vinden.
Minister Kamp wil ook landelijk zo'n pact sluiten.
KAMP: Het is een gezamenlijk belang. Het onderwijs wil graag dat de mensen die ze opleiden, een goede baan kunnen krijgen dat ze later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Het bedrijfsleven heeft absoluut technisch opgeleide mensen nodig om de kansen die er zijn op de markt, te pakken.
En de overheid wil graag dat we de dingen doen in dit land die nodig zijn en daarom dat wij graag op dit gebied met het onderwijsveld en het bedrijfsleven willen samenwerken om dat grote tekort aan technisch opgeleide mensen weg te werken.
VOICE-OVER: Eindhoven heeft al een lange traditie van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Daarom kiezen veel technische bedrijven er ook bewust voor om in de regio te blijven.
Een van die bedrijven is Shapeways dat gespecialiseerd is in driedimensionaal printen.
VERSLAGGEVER: Jullie zitten in de slimste regio van Nederland.
Hoe belangrijk is dat?
BART VELDHUIZEN: Zeer belangrijk, want we zoeken veel engineers.
We hebben mensen nodig voor het productieproces om het in te plannen, om industriële verbeteringen door te voeren en wij merken dat dat in Eindhoven, in deze regio makkelijker is dan elders in Nederland.
VERSLAGGEVER: Zijn er genoeg van die mensen, die slimme koppen?
VELDHUIZEN: Nee, we kunnen er altijd meer gebruiken.
VOICE-OVER: In de regio Eindhoven wordt dit probleem dus nu aangepakt.
Minister Kamp wil nog dit jaar met een landelijke aanpak komen.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)