Voorbeeld reactie VWS niet-ontvankelijk bezwaarschrift - boetebeschikking niet ontvangen

Voorbeeld van een reactie van het ministerie van VWS op een niet-ontvankelijk bezwaarschrift, waarin bezwaarmaker argumenteert dat hij dat de boetebeschikking niet heeft ontvangen.