Voorbeeld reactie VWS niet-ontvankelijk bezwaarschrift - nieuw bedrijf

Voorbeeld van een reactie van het ministerie van VWS op een niet-ontvankelijk bezwaarschrift, waarin bezwaarmaker argumenteert dat hij kort een nieuw bedrijf heeft en de Nederlandse taal niet voldoende beheerst.