Voorbeeld reactie VWS niet-ontvankelijk bezwaarschrift - startende onderneming

Voorbeeld van een reactie van het ministerie van VWS op een niet-ontvankelijk bezwaarschrift, waarin bezwaarmaker argumenteert dat hij een startende onderneming heeft met weinig personeel.