Voorbeeld reactie VWS niet-ontvankelijk bezwaarschrift - ziekte of vakantie

Voorbeeld van een reactie van het ministerie van VWS op een niet-ontvankelijk bezwaarschrift, waarin bezwaarmaker ziekte of vakantie als reden aanvoert.