Economics of Ecosystems and Biodiversity Netherlands - What is Bonaire's nature worth?

De 'Economics of Ecosystems and Biodiversity Netherlands' (TEEB NL) studie bestaat uit 8 deelrapporten en 5 door de onderzoekers ontwikkelde policy briefs met beleidsaanbevelingen.

Het brengt in beeld wat de economische waarde van de natuur op Bonaire is. De studie is uitgevoerd door de VU Amsterdam in samenwerking met onderzoeksbureau WICKS, in het kader van TEEB-Nederland en in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. De onderzoeksrapporten zijn engelstalig.


Bijlagen