Aanbieding TEEB Bonaire

Deze brief aan de Tweede kamer bevat de resultaten van de TEEB-studie Bonaire. De studie bestaat uit 8 deelrapporten en 5 door de onderzoekers ontwikkelde policy briefs met beleidsaanbevelingen (Engelstalig).

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Deze studie brengt in beeld wat de economische waarde van de natuur op Bonaire is. De studie is uitgevoerd door de VU Amsterdam in samenwerking met onderzoeksbureau WICKS, in het kader van TEEB-Nederland.